Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wasilków  sprawdź informacje Na Mapie gminy Wasilków

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wasilków.

Mapa Geoportal Wasilków
herb gminy Wasilków

Dane urzędu

Urząd Miejski w Wasilkowieul. Białostocka 7Wasilków, 16-010

Tel: 85 7185400

Fax: 85 7185700

E-mail: kancelaria@wasilkow.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Wasilków: 2002133

Witryna: www.wasilkow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adrian Łuckiewiczkancelaria@wasilkow.pl

Gmina Wasilków w liczbach

Powierzchnia gminy Wasilków*

127 km2

996 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wasilków*

18 067 mieszkańców

406 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wasilków*

142 mieszkańców na km2

567 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wasilków

Geoportal Wasilków prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wasilków

Jak powstał Geoportal gminy Wasilków?

Geoportal Wasilków powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wasilków, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wasilków umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wasilków

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wasilków?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wasilków;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wasilków;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wasilków;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wasilków;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wasilkowa.
Informacje na Geoportalu Wasilków

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wasilków?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wasilków;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wasilków;
 • Rejestr MPZP Wasilków;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wasilków;
 • Mapa Topograficzna gminy Wasilków;
 • Mapa Solarna gminy Wasilków;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wasilków;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wasilków

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wasilków?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wasilków.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wasilków łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wasilkowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wasilkowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wasilków, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wasilków oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wasilków. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wasilkowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wasilkowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wasilków. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wasilków.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wasilkowie.

  Geoportal gminy Wasilków posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wasilków. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wasilkowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wasilków przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wasilkowie.

  W Geoportalu Wasilków przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wasilków. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wasilkowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wasilków zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wasilków, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wasilków oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wasilków.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wasilków. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wasilków są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wasilków podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wasilków.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wasilkowie. W Geoportalu gminy Wasilków udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wasilkowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wasilków.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wasilków. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wasilków dla mieszkańców

Geoportal Wasilków jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wasilków. Na mapie Wasilkowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wasilków mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wasilków. Korzystając z map Geoportalu gminy Wasilków w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wasilków są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wasilków dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wasilków dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Normy jakości powietrza przekroczone

Normy jakości powietrza przekroczone o 1500%

Przejdź do wpisu