Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wasilków  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wasilków

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wasilków.

Mapa Geoportal Wasilków
Mapa z granicą gminy Wasilków
herb gminy Wasilków

Dane urzędu

Urząd Miejski w Wasilkowieul. Białostocka 7Wasilków, 16-010

Tel: 85 7185400

Fax: 85 7185700

E-mail: kancelaria@wasilkow.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Wasilków: 2002133

Witryna: www.wasilkow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adrian Łuckiewiczkancelaria@wasilkow.pl

Aktualności z gminy Wasilków

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Wasilkowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wasilków to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wasilków na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wasilkowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wasilkowa

Gmina Wasilków w liczbach

Powierzchnia gminy Wasilków*

127 km2

996 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wasilków*

18 067 mieszkańców

406 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wasilków*

142 mieszkańców na km2

567 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wasilków

Geoportal Wasilków prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wasilków

Jak powstał Geoportal gminy Wasilków?

Geoportal Wasilków powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wasilków, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wasilków umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wasilków

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wasilków?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wasilków;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wasilków;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wasilków;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wasilków;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wasilkowa.
Informacje na Geoportalu Wasilków

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wasilków?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wasilków;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wasilków;
 • Rejestr MPZP Wasilków;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wasilków;
 • Mapa Topograficzna gminy Wasilków;
 • Mapa Solarna gminy Wasilków;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wasilków;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wasilków

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wasilków?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wasilków.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wasilków łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wasilkowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wasilkowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wasilków, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wasilków oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wasilków. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wasilkowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wasilkowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wasilków. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wasilków.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wasilkowie.

  Geoportal gminy Wasilków posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wasilków. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wasilkowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wasilków przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wasilkowie.

  W Geoportalu Wasilków przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wasilków. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wasilkowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wasilków zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wasilków, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wasilków oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wasilków.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wasilków. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wasilków są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wasilków podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wasilków.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wasilkowie. W Geoportalu gminy Wasilków udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wasilkowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wasilków.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wasilków. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wasilków dla mieszkańców

Geoportal Wasilków jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wasilków. Na mapie Wasilkowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wasilków mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wasilków. Korzystając z map Geoportalu gminy Wasilków w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wasilków są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wasilków dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wasilków dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować