Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Wasilków - sprawdź miejscowy plan gminy Wasilków

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Wasilków? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Wasilków.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Wasilków.

MPZP Wasilków
Mapa MPZP gminy Wasilków

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków.

MPZP Wasilków

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Wasilków i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Wasilków prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Wasilkowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Wasilków.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Wasilków i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Wasilków obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Wasilków z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Wasilkowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wasilkowa

0

61 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Wasilków, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Wasilków, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

551 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Wasilkowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Wasilków z podziałem na lata

Rejestr MPZP Wasilków

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Wasilków. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXIII/539/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Nadrzecze”) – etap ILXIII/539/2224-11-2022
Uchwała nr LVIII/516/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina WasilkówLVIII/516/2225-8-2022
Uchwała nr LVI/497/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Osowicze, gmina Wasilków – Etap ILVI/497/2226-5-2022
Uchwała nr LI/468/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce, pomiędzy drogą wojewódzką Nr 676 a ul. Niemeńską – I etapLI/468/2224-2-2022
Uchwała nr XLV/416/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ul. SupraślskiejXLV/416/214-11-2021
Uchwała nr XLI/370/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Studzianki w gminie WasilkówXLI/370/2127-5-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Wasilkowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Wasilków odpowiada wójt/burmistrz gminy Wasilków. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Wasilków nie obowiązuje, to urząd gminy Wasilków wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Wasilkowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Wasilków z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Wasilków na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Wasilkowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Wasilków!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Wasilków