Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Wasilków w liczbach

Geoportal Wasilków
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wasilków

Wasilków, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Wasilków wynosi 127 km2, zajmuje 996 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Wasilków zamieszkuje 18 067 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 406 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Wasilków wynosi 142, jest 567 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wasilków. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wasilków prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wasilków.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wasilków: 127996
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wasilków: 0,30835
Lesistość w % w gminie Wasilków: 46,9330
Ludność na 1 km2 w gminie Wasilków: 142567
Liczba ludności ogółem w gminie Wasilków: 18 067406
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wasilków: 28,928
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wasilków: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wasilków: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wasilków: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wasilków: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wasilków: 116374
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wasilków: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Wasilków: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wasilków: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wasilków: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wasilków: 735,71639
Przedszkola bez specjalnych w gminie Wasilków: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wasilków: 389,3444
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wasilków: 91,3964
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wasilków: 12,922
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wasilków: 675340
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wasilków: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Wasilków: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wasilków: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wasilków: 73,72082
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wasilków: 61,2742
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wasilków: 82,3756
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wasilków: 73,4621
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wasilków: 64,91918
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wasilków: 48,7634

Źródłem danych statystycznych dla gminy Wasilków jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wasilków, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wasilków. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.